Velkommen til mikronationen Elleore – Nordens fjerde største kongerige

Af - 22. december 2009

kort

På en lille, trekantet og vindblæst plet midt i Roskilde fjord ligger Elleore, en ø der ifølge de 263 mennesker, der har statsborgerskab, er et selvstændigt kongerige.

Elleore har, siden 1944, været erklæret selvstændig som konstitutionelt monarki og har siden udviklet et komplet system af ministerielle poster, egen møntfod, flag, hofceremonier og meget mere af alt det, der er et kongedømme værdigt. Øen regeres i dag af Kong Leo III og dronning Carina.
Der har været talt om mikronationer lige så længe, som verden har været indrettet i nationalstater. Det dækker over områder, som forskellige minoriteter har erklæret selvstændige i forsøget på at løsrive sig fra andre nationers magt og herredømme i håbet om at skabe et selvstændigt og suverænt samfund. Som små parenteser udfordrer de den dominerende kortlægning af verden.

Elleore – et land i Roskilde Fjord
En af de ældste eksisterende mikronationer i verden er kongeriget Elleore; et erklæret selvstændigt rige beliggende på en lille ø i Roskilde Fjord. I 1834 grundlagde historikeren Frederik Barfod en drengeskole, hvor skolens lærere arbejdede ulønnet. Skolen blev en stor succes og en del af lærerne grundlagde i 1942 Societas Findani efter den irske helgen Skt. Fintan, der underviste gratis gennem hele sit liv i det 6. Århundrede.

På grund af sine alternative og ualmindelige principper og værdier ville medlemmerne af Sociatas Findani finde et sted, hvor foreningen kunne opnå eksterritorialret.

I 1944, midt i 2. Verdenskrig, hvor verdenskortet ellers fik en grundig make-over, forsøgte medlemmerne at skabe en findansk stat, der kunne bygge på foreningens traditioner og filosofi. Foreningens stiftende medlemmer, der for borgerne i Elleore er kendt som De Udødelige, gennemførte købet.

Kongeriget Elleore var nu en realitet. Siden skulle det vise sig, at øen i 600 år, fra Harald Blåtand regerede i 900-tallet og frem til reformationen, var beboet af irske munke, der praktiserede de samme findanske filosofier

Et apolitisk kongerige?
Den lille ø har været erklæret selvstændig i mere end 50 år, men kongeriget er ikke politisk. Ifølge Eva Marckmann, der er Elleores udenrigsminister, er tilfredsheden med rigets regent så stor, at det slet ikke er nødvendigt at have en politisk dagsorden:

”Som en af de få regeringer i verden har vi ikke en politisk agenda i forhold til det omgivende samfund! Den politik vi fører i vores Kongerige vil til hver en tid tilgodese vores borgere bedst muligt. Vi er nok den nation i verden, hvor borgerne er mest tilfredse med deres regent! Blandt vores borgere finder man i øvrigt et bredt spektrum af politiske synspunkter repræsenteret, men Elleore er ikke politik!”

Selvom hverken Danmark eller nogen andre officielle regeringer i verden anerkender kongeriget, hænger ellerne sig tilsyneladende ikke i den slags politisk teknokrati. ”Vi er en fredelig nation, der lever i symbiose med vort naboland Danmark. Som nævnt har vi ikke en politisk dagsorden,” siger udenrigsminister Eva Marckmann.

Elleores regentpar

Elleores regentpar

Men på trods af at det apolitiske kongeriges borgere lever i ukuelig lykke og harmoni, både internt og i forhold til den omkransende verden, er der stadig politiske konflikter, der er uundgåelige selv for en mikronation:

”Vi har ofte valg til de Rådgivende Stænder, og i den forbindelse er der altid livlig debat. Vi har tre universiteter og et Kunstakademi, hvilket naturligvis også kan lede til uoverensstemmelser, når vigtige poster såsom dekaner og rektorer skal udnævnes. Men vi har et stort køkken med plads til mange kokke. Og vi får altid god mad.”

De stædige mikronationer
På en liste over verdens mange mikronationer kan også nævnes Celestia fra 1949, der kræver den suveræne ret over hele det ydre rum. Denne mikronation har sjovt nok ikke nogen geografisk beliggenhed. Derudover må flere af de hårdnakkede regenter af mikronationer siges at være stædige i deres insisteren på historisk ret; fx blev British West Florida oprettet i 2005 med erklæringen om at genskabe den gamle engelske koloni af samme navn.

Øen Forvik, der er en del af Shetland, blev i 2008 erklæret selvstændig af en mand ved navn Stuart Hill, der i sit krav henviser til den aftale, der blev indgået i 1469, da Danmark overdrog Shetlandsøerne til Skotland. En aftale, han mener, er blevet misligholdt og derfor ikke længere gældende. I en anden dansk kontekst kan mange måske huske, at aktivister i 1967 som led i en happening besatte Fugleøen i Sortedamsdosseringen i København og erklærede den for en selvstændig republik. Du kan høre et interview med én af aktivisterne, Michael Bjørn Hansen,  som var med til besætte Fugleøen her.

Krigsbunkeren, der blev erklæret selvstændig
Af andre mere pudsige bud, der i hvert fald falder langt fra de fleste menneskers idé om en moderne nation, kan nævnes Sealand, en mikronation, der udgøres af en platform fra 2. verdenskrig i Nordsøen 10 km ud for den engelske by Suffolk.

Denne boreplatformslignende konstruktion fra krigen blev også i 1967 erklæret for selvstændig af Paddy Roy Bates – også kendt som Roy Bates the Great – en tidligere radiotransmittør og major i den engelske hær. Han havde forbrudt sig mod engelske love for radiotransmission og ville lave piratradio fra bunkeren, der lå for langt fra den engelske kyst til at kunne blive reguleret af engelsk lov, da den var i internationale farvande.

Han kunne dermed også kræve bunkeren for selvstændig, da den juridisk set ikke hørte under det engelske territorium. Sealand huser stadig bunkeren og har som flere af de andre mikronationer udviklet sit eget flag, egne mønter og nationalhymne.

Elleore i Lonely Planet
Enhver skepsis, der strider imod at tage kongeriget Elleore alvorligt bliver stærkt udfordret, når man besøger øens hjemmeside med dens meget komplette fortælling om rigets historie og en e-service for sine borgere, der kan konkurrere med det danske.

Hvor andre mikronationer har stået ved sin nation som en stædig protest, har Elleore forsøgt at tilpasse sin status som mikronation under det danske rige ved at udvikle et komplet system af internetbaseret borgerservice og andre ordninger, der reelt fungerer til at varetage Ellernes alternative statsborgerskab. Derudover er kongeriget at finde i Lonely Planet, der ligesom Wikipedia guider dig til at tage denne mikronations sælsomme historie i betragtning.

Lonely Planet skriver blandt andet, at en af de værste forbrydelser, man kan gøre ifølge elleoresk lov, er at medbringe sardiner på dåse ind på øen; da det åbenbart ses som respektløst at tvinge så mange ’individer’ ind på så lidt plads. Det er åbenbart i strid med de værdier, Elleores filosofi bygger på. Derudover er det strengt forbudt at medbringe bogen Robinson Crusoe til øen, fordi kongedømmet mener, at det giver et forvrænget og falsk billede af, hvordan livet på en lille ø i virkeligheden er.

Som en parentes på verdenskortet
Selvom der ikke umiddelbart er udsigt til, at disse mikronationer skulle opnå anerkendelse i FN, er spørgsmålet om deres eksistens ikke kun forbeholdt de få excentrikere. I 2004 afholdt University of Sunderland en konference for mikronationer, hvor spørgsmålet om disse nationers status blev diskuteret.

Her var krigsbunkeren Sealand repræsenteret af stifteren Roy Bates’ barnebarn, der i sit embede som fungerende statsoverhoved for mikronationen tituleredes ’Prince Royal James’.

Ifølge Elleores udenrigsminister er manglende international anerkendelse dog ikke noget, der vækker vrede: ”Det kommer an på, hvad du mener med anerkendelse? Vi anser ikke os selv som en mikronation, vi er jo Nordens fjerdestørste kongerige!”

I dag er Elleore kun beboet en uge om året, når nationens borgere vender hjem til sommerlejr, hvor Skt. Fintans værdier dyrkes og børn og voksne studerer dagen lang. Resten af året foregår det lidt excentriske spil bag kulisserne i forberedelsen af næste års findanske sommerlejr. Excentrisk eller ej, så må mikronationer som Elleore i hvert fald siges at udgøre en parentes i kortlægningen og forståelsen af verden – og Roskilde fjord.

Har historien om kongeriget Elleore giver der lyst til flere skæve historier, så tjek: Din, min,vores måne, “Beton er ikke så pussenusse” og SMS: Tak for steg og suppe.

Kommentér

Trackbacks

Leave a Trackback