Artikler

Brug miljørigtig emballage til virksomhedens forsendelser

Har I styr på, om afsendelserne i jeres virksomhed sker med miljørigtig emballage?

Det viser sig, efter vores erfaring fra flere forskellige virksomheder, at mange forsendelser sker med traditionel emballage, der belaster miljøet unødvendigt meget. Ofte har det været sådan i mange år og det er måske ikke et område, man tænker har den store betydning.
Det kan også være, at valget er foretaget ud fra et økonomisk perspektiv, da der kan være penge at spare.

Men det er ikke nødvendigvis sandheden – ofte er der flere perspektiver, der bør overvejes ved valget af emballage.

Tænk grønt og skab vækst

Ansvar for miljøet og bæredygtighed er nogle af de begreber, der er mest centrale og oppe i tiden. Derfor bør virksomheder også gøre alt hvad de kan for, at tænke bæredygtighed ind i dagligdagen.

Hvis man som virksomheder tager den grønne hat på og vælger de miljørigtige løsninger, kan det måske ligefrem være med til, at vækste virksomheden. Mange forbrugere vælger nemlig gerne den grønne løsning eller de miljørigtige produkter, selvom de ofte er lidt mere beskostelige. Derfor kan virksomheder, der har en grøn indstilling, stille sig stærkere overfor kunder og forbrugere kontra virksomheder, der ikke har denne indstilling.

Vælg den miljørigtige emballage

Miljørigtige initiativer kan tages i mange forskellige afdelinger i en virksomhed. Spar på papiret, gør flere processor digitale og vælg den miljørigtige emballage – dette er alle tiltag, der mindsker aftrykket på miljøet og gør virksomheden mere bæredygtig. På https://daniaemballage.dk/ kan der findes miljøvenlig emballage til langt de fleste typer af forsendelser, så der er altså ingen undskyldning for ikke, at vælge denne løsning fremover.

Et skift fra traditionelle metoder til mere miljørigtige metoder, hvad enten det er i produktionen eller andre steder, kan også bruges i forbindelse med virksomhedens markedsføring. Vis på hjemmesiden, sociale medier og andre kanaler virksomheden er til stede på, at virksomheden tager sit ansvar for miljøet seriøst.

Læs evt. flere artikler i samme stil her